Wykorzystanie iniekcji ciśnieniowej

Metoda iniekcji strukturalnej wykorzystywana jest w celu naprawy nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji zewnętrznych ścian nieruchomości. Wykonywana jest od wewnątrz budynków przy zastosowaniu technologii iniekcji ciśnieniowej, co może spowodować się w ścianie struktury nieprzepuszczającej wodę. Ma to miejsce dzięki wtłoczeniu żywicy pod ciśnieniem, która wypełnia pustki w ścianach (w betonie czy cegle), a także nasyca ją oraz zamyka drogę wodzie.

Cenniki skutecznej iniekcji ciśnieniowej

strukturalna iniekcja ciśnieniowa - cenaTechnologie wykonywania prac dotyczących iniekcji ciśnieniowej składają się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wykonywanie iniekcji strukturalnej i wywiercenie siatki otworów. Powinny być one ułożone w odległości od piętnastu do dwudziestu pięciu centymetrów oraz osiągać głębokość 2/3 głębokości muru. W dalszej kolejności montuje się pakery oraz przy pomocy pompy iniekcyjnej wykonuje się iniekcję żywicą poliuretanową stopniowo od dołu ściany ku jej górze. Dzięki temu zainiektowana żywica powoduje wytworzenie w ścianie specjalnej struktury, która powoduje zapobieganiu trwałemu wnikaniu wody. Po przeprowadzeniu aplikacji żywicy wykonuje się demontaż pakerów oraz naprawia ściany poprzez wykonanie uzupełnienia otworów po pakerach oraz odtwarzanie powłok tynku. Jeżeli interesuje nas profesjonalnie wykonana strukturalna iniekcja ciśnieniowa – cena może być zróżnicowana. Może wynikać przede wszystkim z ilości wykonanych wywierceń, wielkości powierzchni, ilości wykorzystanej żywicy poliuretanowej, a także nakładu pracy, jaki będzie niezbędny do wykonania usługi. Dobór odpowiednich materiałów iniekcyjnych może być uzależniony rodzaju oraz zakresu prowadzonych działań mających na celu odbudowę albo naprawę hydroizolacji, poziomu zawilgocenia ścian, a także rodzaju surowca budowlanego. Lista takich czynników jest znaczna.

Aby uzyskać wymagany efekt, konieczne może okazać się dobranie odpowiednich pakerów. Do wykonywania iniekcji wysokociśnieniowej standardowo użytkowane są pakery stalowe, natomiast do niskociśnieniowej pakery plastikowe. Także w przypadku iniekcji cementowej konieczne będzie stosowanie pakerów stalowych, natomiast do iniekcji niektórych rodzajów żywic warto zastosować pakery z plastiku, co pozwoli na najwyższą skuteczność prowadzonych prac.