Wewnętrzna kontrola spełnienia wymagań RODO

Rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, czyli tzw. RODO weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. Już wcześniej wiele przedsiębiorstw rozpoczęło dramatyczną walkę z próbą wdrożenia nowych przepisów w swoje działalności. Jednym wyszło to lepiej innym gorzej. Przedsiębiorstwa maja jednak obowiązek sprawdzania swojej działalności pod kątem zgodności z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia. Trwa więc czas, w którym to przedsiębiorcy poszukują firm, które sprawdzą ich działalność w tym zakresie.

Przebieg audytu zgodności z RODO

audyt wewnętrzny ochrony danych osobowychObecny rynek oferuje wiele firm, które profesjonalnie mogą sprawdzić działalność przedsiębiorstwa w ramach pracy zgodnej z RODO. Taki audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych może przynieść wiele korzyści firmie. Przede wszystkim wykryje on wszelkie niezgodności, co może uchronić firmę przed konsekwencjami wynikającymi z nieprzestrzegania wymagań rozporządzenia. Każdy bowiem właściciel lub szef firmy chciałby dowiedzieć się o swoich uchybieniach od wynajętej firmy, nie zaś od instytucji państwowej, która przyjdzie na kontrolę lub od pracownika, które dane osobowe zostaną naruszone. Trzeba bowiem mieć na uwadze również fakt, iż Polacy coraz bieglej posługują się swoimi prawami wynikającymi z ustaw i rozporządzeń. Zatem jeden niezadowolony pracownik w firmie, który zna swoje prawa i obowiązki, może narobić wiele szkód. Audyt wewnętrzny ma na celu wskazanie wszystkich rozbieżności działania firmy od litery prawa. Polega on przede wszystkim na zadawaniu pytań. Podczas audytu przedstawiciel firmy, która wykonuje audyt przygląda się pracy pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe. Sprawdza również ich wszystkie zgody i upoważnienia do przetwarzania danych wrażliwych. Weryfikuje, czy są prowadzone wszystkie niezbędne rejestry, dokumenty oraz pozwolenia, które wynikają wprost z pracy zgodnego z rozporządzeniem.

Taka niezależna kontrola kończy się napisaniem raportu z audytu. Jest to dokument, który wskazuje na zgodności i rozbieżności pracy z wymaganiami określonych przepisów. Po takim audycie, gdy zostaną wskazane pewnie niezgodności, należy podjąć odpowiednie działania korygujące. Podjęcie działań korygujących, po przeprowadzonym audycie zgodności z wymaganiami RODO, może uchronić przedsiębiorstwo przed przykrymi konsekwencjami wynikającymi z niespełnienia wymagań. W porę zdiagnozowany problem można bowiem zdusić w zarodku.