Wartościowe książki księdza Glasa

Ludzie czytają książki z wielu powodów. Czasami po prostu dla rozrywki i zabicia czasu, czasami z głębszych powodów, na przykład po to, by poszerzać swoją wiedzę, rozwijać się, poszerzać horyzonty i zasób słów, a także po to, by wzrastać duchowo. Książki są nieocenione, od dawna wiadomo bowiem jak bardzo pozytywny wpływ na ludzi ma czytelnictwo. Nie ma wątpliwości, że dzięki książkom świat jest lepszy, dlatego też czytać powinniśmy wszyscy, najlepiej już od najmłodszych lat.

Religijne książki księdza Glasa

książki ks. Glasa o BoguOsoby wierzące w Boga, które poważnie traktują swoją wiarę, a także osoby zagubione, wątpiące, mające wiele pytań powinny regularnie czytać książki religijne. Czytanie książek religijnych może w pozytywnym sensie całkowicie przeorientować nasz sposób myślenia i pomóc odnaleźć w życiu właściwą drogę. W księgarniach jest wiele książek religijnych, pisanych zarówno przez osoby świeckie, jak i duchownych. Niezwykle wartościowe, pełne merytorycznej wiedzy i odpowiedzi na wiele pytań są książki ks. Glasa o Bogu. Piotr Glas jest pochodzącym z Polski, a obecnie pełniącym posługe kapłańską w Wielkiej Brytanii katolickim księdzem, który przez wiele lat pełnił w kościele funkcję egzorcysty. Ksiądz Glas jest znanym rekolekcjonistą, który głosi rekolekcje w różnych kościołach, a nagrania z nich umieszcza w swoich mediach społecznościowych, by dotrzeć do jak największej ilości osób. Ksiądz Glas jest gorliwym czcicielem Maryi i propagatorem kultu Maryjnego, stąd też część jego książek dotyczy właśnie duchowości Maryjnej. Ksiądz Glas niektóre swoje książki pisze samodzielnie, niektóre zaś w ramach pracy zbiorowej wraz z innymi twórcami. Książki księdza Glasa nie są przeznaczone wyłącznie dla osób wierzących, mogą po nie sięgać także osoby w kryzysie wiary, które wątpią, lub wręcz już zwątpiły, które błądzą szukając swojego miejsca w kościele i swojej drogi w życiu.

W swoich książkach ksiądz Piotr Glas wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, którą zdobył jako kapłan, także podczas swojej posługi jako egzorcysta. Jego książki mogą pomóc w rozwoju duchowym i pogłębianiu wiary i nauczą jak prawidłowo i godnie praktykować swoją wiarę i jak żyć w zgodzie z jej zaleceniami na co dzień. Książki religijne pogłębiają także wiedzę merytoryczną na temat kościoła, którego jest się członkiem, co pomaga lepiej się w nim odnaleźć jako wierny.