Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Jednym z największych zagrożeń mogących powstać w budynkach, gdzie przebywa większa liczba ludzi jest otwarty ogień. Przykładami obiektów zagrożonych mogą być wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, kina, teatry czy duże galerie handlowe. Właśnie dlatego prawnie uwarunkowane zostały sposoby zapobiegania wystąpienia i rozprzestrzeniania się ognia. W celu ochrony należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Sposoby zabezpieczania obiektów przed ogniem

zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowychObecnie stosowane są czynne i bierne środki zapobiegawcze. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi systemy sygnalizacji pożaru składające się z czujek, centra, ręcznych ostrzegaczy, stałych urządzeń gaśniczych czy sygnalizatorów. W przypadku biernych zabezpieczeń stosowane są środki mające na celu zabezpieczyć konstrukcję przed działaniem wysokiej temperatury. Żeby to osiągnąć można zastosować między innymi: ognioodporne farby pęczniejące, okładziny z płyt, płyty z wełny mineralnej, płyty dźwiękochłonne czy natryskowe powłoki niereaktywne. Wszystko to ma na celu wykonanie zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych, które pozwoli zapewnić odporność na działanie wysokiej temperatury powstającej w momencie wystąpienia otwartego ognia. Warto wspomnieć, że wszystkie środki stosowane w ochronie przeciwpożarowej obiektów powinny posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty stwierdzające ich przydatność do zastosowania w takich okolicznościach.

Co więcej ich dozowanie oraz nakładanie powinno być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające sprzęt, wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest odpowiednia ochrona budynków przed rozprzestrzenianiem ognia. Jest to prawnie uwarunkowane ponieważ niesie za sobą duże zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego jak i może powodować bardzo duże straty materialne.