Oddajemy prowadzenie rachunkowości w ręce firm księgowych

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż każdy przedsiębiorca musi pilnować swoich spraw księgowych. Nieuiszczenie w terminie jakiejś składki, czy zaliczki na podatek dochodowy, czy podatek od towarów i usług grozi konsekwencjami i narastaniem odsetek podatkowych. Często nasze firmy się rozrastają i zatrudniamy wielu pracowników. Sami zajęci jesteśmy głównie naszą działalnością i pozyskiwaniem nowych klientów i kontrahentów. Z tego też powodu warto rozważyć powierzyć prowadzenie naszej księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowego. 

W prowadzeniu rachunkowości warto postawić na outsourcing

outsourcing usług księgowych w WarszawieSam outsourcing usług księgowych w Warszawie jest niczym innym, jak tylko powierzeniem wszystkich spraw księgowych i kadrowych profesjonalnym biurom rachunkowym. Im większa jest nasza firma, tym bardziej musimy skupiać się na prowadzeniu interesów i utrzymaniu naszej firmy na rynku. Nie zawsze mamy czas na dopilnowanie wszystkich spraw kadrowych i księgowych. By skupić się tylko i wyłącznie na prowadzeniu firmy, księgowość oddajemy coraz częściej w ręce zewnętrznej firmie księgowej lub biuru rachunkowemu. Zawsze możemy mieć zatrudnioną naszą własną księgową, niemniej outsourcing wydaje się być dużo lepszym rozwiązaniem. Gdy mamy dużą firmę jedna, czy dwie księgowe często mogą nie sprostać wszystkim obowiązkom, bądź coś przeoczyć. Biuro rachunkowe, któremu powierzamy prowadzenie księgowości ma zaś bardzo liczny personel, który pilnuje za nas wszystkich terminów, w których należy uiścić składki na ubezpieczenie społeczne nasze i naszych pracowników. Pilnuje terminów rozliczeń podatków z urzędem skarbowym. Wszystkie biura księgowe świadczą usługi na najwyższym poziomie, zajmują się także udzielaniem porad finansowych. Prowadzą księgi przychodów i rozchodów. Pilnują amortyzacji środków trwałych. Przygotowują także sprawozdania finansowe z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Nadto, w naszym imieniu roczne deklaracje PIT, CIT oraz VAT.

Nie ma najmniejszej przesady w stwierdzeniu, iż outsourcing usług księgowych w Warszawie jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dużych firm i przedsiębiorstw. Gdy nasza działalność gospodarcza się rozszerza, często zajęci jesteśmy umowami z klientami i kontrahentami. Powierzenie obsługi księgowej i kadrowej zewnętrznym biurom rachunkowym pozwala nam zająć się naszą działalnością. Pracownicy biur księgowych zawsze pracują z najwyższą starannością i pilnują za nasz wszystkich terminów na rozliczenie się z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych.