Jak dobrać rekuperator do instalacji?

W zakładach przemysłowych zachodzi nieustanna konieczność optymalizacji zachodzących tam procesów. Tylko w ten sposób można zwiększyć wydajność. Dodatkowo poczynione mogą zostać oszczędności, które pozwolą zainwestować środki w potrzebne modernizacje czy nowe inwestycje. Niektóre przedsięwzięcia mogą zostać podjęte w trakcie eksploatacji obiektu, inne z kolei powinny być przewidziane na etapie jego projektowania.

Zalety stosowania układu rekuperacji

rekuperacjaKażdy budynek musi bowiem być wyposażony w instalacje zapewniające bezpieczeństwo, a także komfort użytkowania. Bardzo dobrym przykładem jest wentylacja, która zapewnia wymaganą ilość wymian powietrza w trakcie doby. Najbardziej podstawowym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na liczbę wymian w budynkach stosuje się wentylację mechaniczną. W takim rozwiązaniu obieg powietrza jest wymuszany przez wentylatory, które są napędzane silnikami elektrycznymi. Niemniej jednak na rynku są już dostępne rozwiązania pozwalające na zapewnienie wymaganej liczby wymian, a także osiągnięcie wysokich oszczędności. Dobrym przykładem jest chociażby rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W takim układzie możliwe jest odzyskanie części energii, która została włożona do układu w celu ogrzania powietrza w budynku. Dzięki temu znacznie obniżane jest zapotrzebowanie energetyczne obiektu na energię cieplną. Warto wspomnieć, że układ rekuperacji powinien być uwzględniony na etapie projektowania obiektu. W późniejszej fazie jego wdrożenie jest nieuzasadnione ekonomicznie lub wręcz niemożliwe. Do zaprojektowania całego układu należy wybrać firmę, która posiada udokumentowane doświadczenie w tej dziedzinie.

Kluczowym zagadnieniem jest bowiem wybór odpowiednich rozwiązań inżynieryjnych oraz właściwe zwymiarowanie instalacji. Należy tutaj uwzględnić chociażby odpowiedni rekuperator, który będzie zainstalowany w budynku. Jak widać w przemyśle stosowane są obecnie nowoczesne technologie pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na podstawowe media takie jak energia elektryczna czy cieplna. Dzięki temu oszczędzane są znaczne środki, które inwestor może następnie przeznaczyć na inne cele. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej.