Eternit i zasady jego utylizacji

Popularne jeszcze kilkadziesiąt lat temu płyty azbestowo-cementowe, czyli innymi słowy eternit, to materiał w dalszym ciągu widoczny w krajobrazie naszego kraju. Choć obowiązujące prawo zakazuje stosowania eternitu, zniesiona jest także jego sprzedaż, wciąż niewielu z nas decyduje się na jego utylizację i zamianę na bezpieczny materiał.

Jak postępuje się z materiałami niebezpiecznymi?

utylizacja odpadów niebezpiecznychDlaczego wciąż mamy obawy przed demontażem eternitu z dachu czy elewacji? Może dlatego, że są to prace należące do niebezpiecznych, a w związku z tym wykonywane przez specjalistyczne firmy. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, do jakich należą materiały azbestowe, wiąże się z niemałymi kosztami. Płaci się zarówno za sam demontaż, jak i składowanie zdjętych z budynku, poćwiartowanych i zabezpieczonych płyt. Koszty te uzależnione są zarówno od stopnia skomplikowania prac, jak i od miejscowości. W grę wchodzi także odległość od miejsca składowania odpadów niebezpiecznych, do którego musi zostać przetransportowany materiał. Z tych też powodów wciąż znajdują się osoby, które zmuszone do pozbycia się tych szkodliwych dla zdrowia elementów, decydują się na zrobienie tego “na własną rękę”. Przypomnijmy, że taki proceder nie jest legalny, a kary w tym przypadku są wysokie. Co za tym idzie, oszczędność w tym wypadku nie popłaca. Nie mówiąc o zagrożeniu własnego zdrowia, oraz narażeniu na niebezpieczeństwo rodziny i okolicznych mieszkańców. Pamiętajmy, że eternit pyli włóknami azbestowymi podczas naruszenia jego ciągłości, czyli np. podczas cięcia, łamania, czy innej formy poćwiartowania płyt. Nieumiejętne prace, bez odpowiedniego zaplecza maszynowego, jak i przygotowania, narażają na utratę zdrowia najbliższe otoczenie. Utylizacja odpadów niebezpiecznych wiąże się z zachowaniem najwyższej ostrożności, poprzez wdrożenie specjalnych procedur, odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy, szczelną izolację budynku, zastosowanie odpowiednich metod, oraz wyraźne oznakowanie terenu, na którym odbywają się prace.

Choć koszty demontażu eternitu nie są małe, warto zainwestować, ponieważ jest to inwestycja w nasze zdrowie i bezpieczną przyszłość. Dodatkowym plusem jest fakt, że najprawdopodobniej będziemy w stanie dostać zwrot poniesionych kosztów, częściowo lub nawet całkowicie, w zależności od gminy. Dofinansowania na ten cel funkcjonują już od kilku dobrych lat i są ogromną pomocą, szczególnie dla najuboższych, których nie stać na tak duży jednorazowy wydatek.