Dioda jako element sygnalizacyjny

W niektórych projektach istnieje konieczność wykorzystania dodatkowych urządzeń, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób w określonych przypadkach. Dotyczy to w szczególności budynków, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób. Przykładem są wszelkiego rodzaju galerie handlowe, muzea czy teatry. Właśnie tam jednym z największych zagrożeń jest pożar. W celu minimalizacji ryzyka jego wystąpienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa stosowane są specjalistyczne instalacje.

Sygnalizacja akustyczno optyczna

sygnalizator optyczno akustyczny z diodąSystem sygnalizacji pożarowej składa się z wielu elementów takich jak chociażby: czujki, centralka, ręczne ostrzegacze, klapy dymne, stałe urządzenia gaśnicze czy sygnalizatory. Te ostatnie pełnią bardzo ważną funkcję. Po wykryciu pożaru przez czujkę informacja jest przekazywana do centrali, która po potwierdzeniu zagrożenia wysterowywuje sygnalizatory. Te mają zaalarmować osoby znajdujące się w obiekcie o zagrożeniu. Do tego celu wykorzystywane są sygnały akustyczne o modulowanej częstotliwości oraz często optyczne. Te drugie stanowią jednak uzupełnienie sygnalizacji dźwiękowej i są stosowane w określonych sytuacjach. Można tutaj chociażby wspomnieć o zakładach przemysłowych, gdzie panuje znaczne natężenie hałasu czy miejscach, gdzie mogą przebywać osoby niedosłyszące. W takich obiektach należy stosować sygnalizator optyczno akustyczny z diodą, który pobudza zarówno słuch jak i również wzrok. Dzięki temu jest on najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, które jest stosowane w większości obiektów. Warto dodać, że urządzenia przeciwpożarowe wchodzące w skład systemu muszą posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich skuteczność zadziałania w warunkach pożaru. Muszą spełniać wytyczne zawarte w normach oraz przepisach krajowych.

Oprócz tego każde urządzenie wchodzące w skład systemu musi być w pełni kompatybilne z innymi sprzętami. Tylko takie elementy mogą być włączone do układu. Jak widać zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia jest jedną z najważniejszych kwestii, które muszą zostać wzięte pod uwagę podczas projektowania całej instalacji. W celu zapewnienia jak najwyższej niezawodności każdy z elementów powinien posiadać wymagane dokumenty. Jest to niezwykle istotny aspekt ponieważ tylko w takim przypadku może zostać zapewniona najwyższa jakość instalacji.