Czy jest możliwy natychmiastowy zwrot VAT?

Możliwość zwrotu podatku VAT w Unii Europejskiej jest jednym z tematów dotyczących firm zajmujących się realizacją transakcji opodatkowanych w innych krajach członkowskich. Firmy będące podatnikami oraz ponoszące koszty opodatkowane w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej mają możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT. Co jeszcze warto wiedzieć na temat zwrotu podatku VAT oraz w jak krótkich terminach może być on zrealizowany?

Korzystamy z możliwości zwrotu VAT

natychmiastowy zwrot vat ueFirmy, które opłaciły podatek VAT w Unii Europejskiej, w jakim nie posiadają stałej siedziby oraz chcą go odzyskać, mają możliwość wystąpienia o jego zwrot. Jest to możliwe tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Pierwszym z nich sytuacja, kiedy poniesione wydatki były konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo muszą one stanowić podstawę do zastosowania VAT-u wraz z możliwością odliczenia go w kraju, w którym został zapłacony. Dodatkowo poniesione koszty muszą zostać potwierdzone fakturami. Aby uzyskać pełną informację na temat wydatków, od których nie jest możliwe odzyskiwanie zwrotu podatku VAT, niezbędne będzie wejście na stronę administracji skarbowej bądź skorzystanie z pomocy eksperta podatkowego. Warto zadbać o to jeszcze przed złożeniem wniosku, aby uniknąć jego odrzucenia. Przy pomocy profesjonalnej usługi możemy uzyskać natychmiastowy zwrot vat ue. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznie w kraju, w którym ma się stałą siedzibę w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego (dotyczy firm mających siedzibę w Unii Europejskiej). Standardowo okres oczekiwania wynosi od 3 miesięcy do roku kalendarzowego. Może być to jednak krótszy okres w przypadku gdy ma się do czynienia z saldem za rok kalendarzowy.Terminy te są ściśle przestrzegane i ich przekroczenie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania zwrotu.

Istnieją progi dotyczące minimalnej kwoty podatku VAT, jaki może stanowić przedmiot wniosku. Jest to 400 euro lub kwota równoważna w przypadku wniosków dotyczących okresu od trzech miesięcy do roku, bądź 50 euro lub kwota równoważna w przypadku wniosków dotyczących jednego roku kalendarzowego. Decydując się na pomoc specjalisty w sprawach podatkowych VAT będziemy mieć pewność, że wniosek będzie złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami.