Co to jest przepompownia ścieków?

Przepompownia ścieków to przydatne urządzenie, kiedy przesyłanie ścieków jest utrudnione lub wręcz niemożliwe ze względu konstrukcję urządzeń kanalizacyjnych np. gdy brudna woda nie może być odprowadzona, bo kanał ściekowy jest położony wyżej. Pozwalają na przetoczenie ścieków, kiedy odpływ grawitacyjny jest niemożliwy, czyli przenoszą je z niższego poziomu na wyższy. Często jest to spowodowane różnicami terenu albo nieprzystosowaniem układu kanalizacyjnego budynku do systemu na zewnątrz.

Jak działają przepompownie ścieków?

przepompownia ściekówW sprzedaży występują dwa rodzaje tego typu urządzeń: do ścieków bez fekaliów (szara woda) i z fekaliami (czarna woda). Aby zapewnić skuteczność funkcjonowania, wszystkie zaopatrzone są w dwie pompy. Działanie ich ma doprowadzić do różnicy ciśnień między wlotem a wylotem z pompy. Celem każdej przepompowni jest tłoczenie ścieków zebranych w zbiorniku między punktami o różnych wysokościach. Przepompownia wody ma ułatwione zadanie, gdyż pompuje materiał jednorodny. Natomiast przepompownia ścieków jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ pojawiają się większe formy zanieczyszczeń, które muszą zostać rozdrobnione albo separowane na kratkach zabezpieczających. Poważnym problemem w przepompowniach mokrych jest obecność siarkowodoru, który jest stale obecny w systemie kanalizacji, z powodu rozkładania się materii organicznej. Szczególnie jest to dotkliwe w okresie letnim, kiedy rozpuszczanie tlenu w ściekach znacznie się zmniejsza. Sposobem na zminimalizowanie tych niedogodności jest montaż filtrów z aktywnym węglem, które skutecznie likwidują wyziewy. Należy na bieżąco monitorować stan filtrów, gdyż wkład wymaga częstej wymiany. Wykorzystany wkład węglowy jest materiałem niebezpiecznym i wymaga specjalnej utylizacji. Pracę przepompowni można wyposażyć w elektroniczne systemy monitorujące.

Efektywne i niezawodne działanie przepompowni ścieków wymaga fachowego montażu i odbioru całego systemu. Prawidłowy dobór urządzenia i jego profesjonalne zainstalowanie pozwala cieszyć się pracą mechanizmu przez długie lata. Wszystkie użyte elementy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodne z zarządzeniami dotyczącymi ochrony środowiska, ponieważ bardzo łatwo można dopuścić do skażenia wód gruntowych w przypadku nieszczelności , czy przecieku.